การจัดงานสัมมนา “เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติ” ภายในงาน Health Tech Thailand 2021 โดยคุณฐิติวัชท์ สวัสดิ์พานิช บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง CC-306 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ ออนไลน์ทาง Zoom

หัวข้อย่อย

  • อัพเดท Trend เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
  • ฟังก์ชันและประโยชน์ทางการแพทย์
  • การต่อยอด Additive Manufacturing ด้านการแพทย์
  • วัสดุและซอฟต์แวร์ในการพิมพ์ 3 มิติ

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://vr.healthtech-thailand.com/HTT2021/Postshow/seminartheatre/Seminar/Dec8/