สัมมนา “Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase”

สัมมนา “Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase” โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 65 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงาน Metalex 2022 คณะทำงานฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านรับชม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ผู้เข้าสัมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับร่วมรับฟังเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การออกแบบและผลิตชิ้นงานจาก 3D Printing การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและมีมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมนาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ร่วมรับฟังเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การออกแบบและผลิตชิ้นงานจาก 3D Printing

🎉โอกาสมาถึงแล้ว!🎉ร่วมรับฟังเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การออกแบบและผลิตชิ้นงานจาก 3D Printing การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและมีมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 📍“Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase”📍 โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 🗓วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 65 ⏱เวลา 13.00 – 16.00 น. 🏫ณ ห้อง MR211 ไบเทค บางนา ภายในงาน Metalex 2022 🖊ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/FJU78 ✅ พบกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาต้นแบบ และบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ที่พร้อมสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี Composite 3D Printing 👉รศ.ดร วิโรจน์ ลิ่มตระการ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 👉คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC) … Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะ Tech Entrepreneur Boot Camp Thailand

10 ตุลาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะ Tech Entrepreneur Boot Camp Thailand ภายใต้โครงการ (Young STEM & A Entrepreneur ) Global Mindset โดยคุณชัยนันท์ แสงสุระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมและชมผลงานของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานตัวอย่างจากวัสดุต่างๆ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจเป็นแบบการพัฒนาธุรกิจแบบเริ่มต้นใหม่ (START UP) ในหลากหลายรูปแบบ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 … Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร IMTM

5 ตุลาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร IMTM – Modern Trade Business Management (International Program) Panyapiwat (PIM) โดยคุณชัยนันท์ แสงสุระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมและชมผลงานของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานตัวอย่างจากวัสดุต่างๆ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม … Read more

องค์การคลังสินค้า และ บริษัท มิตรา-นายน์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

5 ตุลาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ องค์การคลังสินค้า และ บริษัท มิตรา-นายน์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย แนะนำบริการและการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ DECC แนะนำศูนย์บริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว นำชม TD-X Center บรรยายภาพรวมการให้บริการ พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานจาก 3D Printing โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา และยุทธศาสตร์การสนับสนุน จาก สวทช.รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว … Read more

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม​จังหวัดปทุมธานี​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว

27 กันยายน 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม​จังหวัดปทุมธานี​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ในวาระการประชุมสัญจร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม​ ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ DECC และ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ให้การต้อนรับและนำชม TD-X Center บรรยายภาพรวมการให้บริการ พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานจาก 3D Printing มีการนำเสนอและชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในอุตสาหรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชต์ต่อผู้ประกอบการในเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรม​ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม … Read more

ผู้ประกอบการคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

16 กันยายน 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ ผู้ประกอบการคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย แนะนำบริการและการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ DECC แนะนำศูนย์บริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC)และ คุณชัยนันท์ แสงสุระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว นำชม TD-X Center บรรยายภาพรวมการให้บริการ พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานจาก 3D Printing โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการออกแบบพัฒนาชิ้นงานด้านการแพทย์ และยุทธศาสตร์การสนับสนุน จาก สวทช.รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย … Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะทำงานแผนงานอุตสาหกรรมการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

8 กันยายน 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะทำงานแผนงานอุตสาหกรรมการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ประธานคณะทำงาน และคณะ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม บรรยายภาพรวมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ,ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) บรรยายบริการและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ ,การพัฒนา 3D Printing ทางการแพทย์ และ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center) บรรยายภาพรวมการให้บริการ พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) … Read more

ร่วมบรรยายและสนับสนุนผู้ประกอบการในงาน Success at first sight: Opportunities and Networking

30 สิงหาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมบรรยายและสนับสนุนผู้ประกอบการในงาน Success at first sight: Opportunities and Networking ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและ Start up ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน สาธิตการใช้งาน 3D Printing และให้ข้อมูลด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาและนำเสนอตัวอย่างชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ ตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ หารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการ จุดประกายความคิดและการต่อยอดทางธุรกิจต่อไปในอนาคต ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 … Read more

กลุ่มสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พาคณะสมาชิกไทยซับคอน (Thai Subcon) เข้าเยี่ยมชม

19 สิงหาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับผู้เยี่ยมชม กลุ่มสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พาคณะสมาชิกไทยซับคอน (Thai Subcon) เข้าเยี่ยมชมและทำความรู้จักหน่วยงานต่างๆ ใน สวทช. โดยคุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ และมีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ … Read more