การจัดงานสัมมนา “เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติ” ภายในงาน Health Tech Thailand 2021 โดยคุณฐิติวัชท์ สวัสดิ์พานิช บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง CC-306 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ ออนไลน์ทาง Zoom

เทคโนโลยีวัสดุคอมโพสิตขั้นสูง (Advanced Composite Materials) และ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) กำลังมีบทบาทสำคัญกับอุตสาหกรรมหลากหลายด้านในประเทศ มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับภาคอุตสาหกรรม

การจัดงานสัมมนาออนไลน์ Rapid Prototype หัวข้อ “Medical Devices for Thailand’s Future” ภายในงาน INTERMACH mta Asia 2021 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 21 กันยายน 2564

งานอินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเซีย เป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่รวมโซลูชันอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องล่าสุด

การจัดงานสัมมนาออนไลน์ “3D Printing Technology to Future Composite Manufacturing” วันที่ 22 มิ.ย. 64

เทคโนโลยีวัสดุคอมโพสิตขั้นสูง (Advanced Composite Materials) และ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) กำลังมีบทบาทสำคัญกับอุตสาหกรรมหลากหลายด้านในประเทศ มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับภาคอุตสาหกรรม