Logo

ต้นแบบอุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลังเฉพาะบุคคล : ทีมวิจัย เอ็มเทค สวทช.

ต้นแบบอุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลังเฉพาะบุคคล : เป็นกายอุปกรณ์เสริม ที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและความสามารถในการทรงตัวให้กับผู้บาดเจ็บ ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในขณะที่การสวมใส่ กายอุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลังเฉพาะบุคคลจะช่วยพยุงหรือปรับแก้อาการคดของกระดูกสันหลัง
.
ผลงานดังกล่าว : ทีมวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนาสูตรเส้นฟิลาเม้นต์พอลิเมอร์ผสมสำหรับขึ้นรูปต้นแบบกายอุปกรณ์ดังกล่าว รวมถึงศึกษาวิธีการออกแบบแบบจำลองสามมิติ และการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติ (ต้นแบบ) ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการทดสอบการใช้งานทางคลินิก
พบกันสัปดาห์ละหนทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่เพจเฟซบุ๊ก : NSTDA-สวทช.

ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้