สัมมนา “Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase”

สัมมนา “Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase” โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 65 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงาน Metalex 2022 คณะทำงานฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านรับชม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ผู้เข้าสัมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับร่วมรับฟังเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การออกแบบและผลิตชิ้นงานจาก 3D Printing การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและมีมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมนาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ