บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม

15 สิงหาคม 2565 คณะเยี่ยมชมจากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและ มีการหารือให้คำปรึกษาด้านการสร้างชิ้นงานร่วมกับทีมวิศวกร เพื่อการพัฒนางานด้านชิ้นส่วนยานยนต์ร่วมกันต่อไปในอนาคต ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831 อีเมล: marketing@decc.or.th เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/

รายการ ออนเดอะเวย์ |EP.12|ย้อนวันวานเด็กหลังห้อง อาเล็ก ธีรเดช พร้อมติวเตอร์ กรภัทร เรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพ

TD-X Center เชิญชวนรับชมรายการ ออนเดอะเวย์ |EP.12|ย้อนวันวานเด็กหลังห้อง อาเล็ก ธีรเดช พร้อมติวเตอร์ กรภัทร เรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพ
รับชมช่วงน่าสนใจ! น้องติวเตอร์ กรภัทร พาบุกห้อง TD-X Center นาทีที่ 35-45 มาอัพเดทความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ เรียนรู้การเป็นสตาร์ทอัพ และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ไฟแรง
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/

คณะอาจารย์ด้านเกษตรและพลังงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมชม

4 สิงหาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับผู้เยี่ยมชม คณะอาจารย์ด้านเกษตรและพลังงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยคุณสนัด วงศ์ทวีทอง พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมบรรยายภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย นสพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย การแนะนำศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม โดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผอ.ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรและพลังงาน พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือพัฒนาวิจัยในอนาคต ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ … Read more

กิจกรรม Open House รอบที่ 2

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Open House รอบที่ 2“เปิดบ้านศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว Open House TD-X Center” ขอขอบพระคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่านที่ให้ความสนใจ ทั้งการหารือต่อยอดความร่วมมือ และนำโจทย์เข้ามาปรึกษาเพื่อการต่อยอดชิ้นงาน สำหรับทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมแบบหมู่คณะ สามารถประสานเข้ามาได้เลยนะคะ หรือต้องการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานตัวอย่างจากวัสดุต่างๆ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831 อีเมล: tdx@nstda.or.th เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/