กิจกรรม Open House รอบที่ 1

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Open House รอบที่ 1“เปิดบ้านศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว Open House TD-X Center” ขอขอบพระคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่านที่ให้ความสนใจ และนำโจทย์เข้ามาปรึกษาเพื่อการต่อยอดชิ้นงาน ด่วน! ท่านที่พลาดรอบนี้ เรามีรอบที่ 2 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะ Open House รอบที่ 2 วันที่ 3 สค. 65 เวลา 14.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/NYAuMY4XBA5L15qc8 ภายในงานท่านจะได้พบกับ แนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) โดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. และ ผู้จัดการโครงการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) Trick and Trips แนะนำเทคโนโลยี 3D Printing สุดล้ำ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดย คุณอสิพล … Read more

คณะผู้เยี่ยมชมจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว

26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช., คุณสนัด วงศ์ทวีทอง, คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ และ คุณจิรพร ศภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมบรรยายภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย นสพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ ชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการโครงการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) จากนั้นเยี่ยมชมเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ครบวงจร จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และงานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (TSET) กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) … Read more

คณะนักศึกษาหลักสูตร iMBA Panyapiwat Institute of Management-PIM เยี่ยมชม TD-X

22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร iMBA Panyapiwat Institute of Management-PIM โดยคุณสนัด วงศ์ทวีทอง , คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ และ คุณจิรพร ศภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมและชมผลงานของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานตัวอย่างจากวัสดุต่างๆ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ … Read more

คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม

19 กรกฎาคม 2565 คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยคุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม สวทช. และบรรยายภาพรวมบริการของศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาต้นแบบจากการวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีคุณภาพ โดย คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ผู้จัดการศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช.(NFEC) จากนั้นบรรยายภาพรวมบริการของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ และชมชิ้นงานตัวอย่าง พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในงานของสมาชิกสมาคมต่อไป ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X … Read more

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa ) เข้าเยี่ยมชม

18 กรกฎาคม 2565 ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa ) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยคุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมแนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) การติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ, Platform การให้บริการที่เกี่ยวข้อง และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตชิ้นงานด้วย Composite 3D Printing พร้อมนำชมชิ้นงานที่ได้จากเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการขยายบริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม … Read more

TD-X Center ยินดีต้อนรับ อ.กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IDIC)

Maker Space @ TD-X Center ยินดีต้อนรับ อ.กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IDIC) พร้อมด้วย นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.กฤษชัย พูลเจริญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าหารืองานวิจัยและพัฒนาชิ้นงานด้านเครื่องมือแพทย์ โดยมีการแนะนำเรื่องออกแบบ/ขึ้นรูปชิ้นงาน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญแนะนำเรื่องการสร้าง/ปรับปรุง CAD ,การเลือกใช้ Filament, การทดสอบขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อย่างครบวงจรและหารือด้านการพัฒนาชิ้นงานต่อไปในอนาคต ท่านที่มีโจทย์ งานออกแบบ งานวิจัย โปรดอย่ารอช้า! สร้างชิ้นงานของท่านให้เป็นจริง Maker Space @ TD-X Center พร้อมให้บริการท่านแล้ววันนี้ ผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ วัสดุอุปกรณ์พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ติดต่อสอบถามได้ที่: นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 … Read more

เชิญชวน Maker ไฟแรงทุกท่าน มาร่วมระดมสมอง จุดประกายไอเดีย สร้างชิ้นงานของท่านให้เป็นจริง TD-X Center

เชิญชวน Maker ไฟแรงทุกท่าน มาร่วมระดมสมอง จุดประกายไอเดีย สร้างชิ้นงานของท่านให้เป็นจริง TD-X Center พร้อมให้บริการท่านแล้ววันนี้ ผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ วัสดุอุปกรณ์พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร TD-X Center ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ติดต่อสอบถามได้ที่: นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831 อีเมล: marketing@decc.or.th เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/ TD-X Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSdEeV9GG/