อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะ Tech Entrepreneur Boot Camp Thailand

10 ตุลาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะ Tech Entrepreneur Boot Camp Thailand ภายใต้โครงการ (Young STEM & A Entrepreneur ) Global Mindset โดยคุณชัยนันท์ แสงสุระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมและชมผลงานของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานตัวอย่างจากวัสดุต่างๆ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจเป็นแบบการพัฒนาธุรกิจแบบเริ่มต้นใหม่ (START UP) ในหลากหลายรูปแบบ
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/