สัมมนา “War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition”

สัมมนา “War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition” โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงาน Manufacturing 2022
คณะทำงานฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านรับชม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ผู้เข้าสัมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีด้านกลยุทธ์การตลาดและการขาย และได้รับทราบถึงนโยบายในการสนับสนุนผลักดันการสร้างต้นแบบนวัตกรรมจากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปิดท้ายด้วยเสวนาพิเศษจากวิทยากรรับเชิญพิเศษจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แชร์แนวคิดและโอกาสทางธุรกิจในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากโจทย์ชิ้นงานจริงของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเวทีในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการยกระดับธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมนาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ