ร่วมรับฟังเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การออกแบบและผลิตชิ้นงานจาก 3D Printing

🎉โอกาสมาถึงแล้ว!🎉ร่วมรับฟังเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การออกแบบและผลิตชิ้นงานจาก 3D Printing การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและมีมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
📍“Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase”📍
โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
🗓วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 65
⏱เวลา 13.00 – 16.00 น.
🏫ณ ห้อง MR211 ไบเทค บางนา ภายในงาน Metalex 2022
🖊ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/FJU78
✅ พบกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาต้นแบบ และบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ที่พร้อมสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี Composite 3D Printing
👉รศ.ดร วิโรจน์ ลิ่มตระการ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
👉คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเครื่องมือในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรม
👉ภก.ติณณภพ โตอุรวงศ์ บริษัท อินน็อกซ์เซ่ลลา จำกัด ผู้คิดค้นพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
👉คุณภูวนาถ ศิริสัญลักษณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวนาถศิริ ผู้พัฒนานวัตกรรมต้นแบบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ EO ขนาดเล็ก
☎️ สอบถามเพิ่มเติม: คุณปวริศา 02-5646310 ต่อ 101 E-mail: tdx@nstda.or.th