ร่วมบรรยายและสนับสนุนผู้ประกอบการในงาน Success at first sight: Opportunities and Networking

30 สิงหาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมบรรยายและสนับสนุนผู้ประกอบการในงาน Success at first sight: Opportunities and Networking ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและ Start up ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี ประจำปี 2565
โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน สาธิตการใช้งาน 3D Printing และให้ข้อมูลด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาและนำเสนอตัวอย่างชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ ตัวอย่างบริการวิเคราะห์ทดสอบ หารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการ จุดประกายความคิดและการต่อยอดทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/