คณะอาจารย์ด้านเกษตรและพลังงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมชม

4 สิงหาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับผู้เยี่ยมชม คณะอาจารย์ด้านเกษตรและพลังงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยคุณสนัด วงศ์ทวีทอง พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมบรรยายภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย นสพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย การแนะนำศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม โดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผอ.ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรและพลังงาน พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือพัฒนาวิจัยในอนาคต
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/