คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม​จังหวัดปทุมธานี​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว

27 กันยายน 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม​จังหวัดปทุมธานี​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ในวาระการประชุมสัญจร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม​
ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ DECC และ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ให้การต้อนรับและนำชม TD-X Center บรรยายภาพรวมการให้บริการ พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานจาก 3D Printing
มีการนำเสนอและชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในอุตสาหรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชต์ต่อผู้ประกอบการในเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรม​
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/