กิจกรรม Open House รอบที่ 2

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Open House รอบที่ 2“เปิดบ้านศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว Open House TD-X Center” ขอขอบพระคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่านที่ให้ความสนใจ ทั้งการหารือต่อยอดความร่วมมือ และนำโจทย์เข้ามาปรึกษาเพื่อการต่อยอดชิ้นงาน
สำหรับทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมแบบหมู่คณะ สามารถประสานเข้ามาได้เลยนะคะ หรือต้องการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานตัวอย่างจากวัสดุต่างๆ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/