กลุ่มสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พาคณะสมาชิกไทยซับคอน (Thai Subcon) เข้าเยี่ยมชม

19 สิงหาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับผู้เยี่ยมชม กลุ่มสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พาคณะสมาชิกไทยซับคอน (Thai Subcon) เข้าเยี่ยมชมและทำความรู้จักหน่วยงานต่างๆ ใน สวทช. โดยคุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ และมีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆ
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/